แข่งขันออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ SmartApps Jammies 2012

 

รายละเอียด  http://www.facebook.com/smartapps.jammies