ด่วน ทุนรัฐบาลโมร็อกโก เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี โท เอก รับสมัครถึง 29 ก.ค. นี้

ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 25 ทุน เพื่อเข้าต่อในระดับอุดมศึกษา ( ปริญญา ตรี โท หรือเอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา  รับสมัครถึง 29 กรกฎาคม 2557

ระเบียบการภาษาไทย รายละเอียดแนบ