มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ
Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ จำนวน 1,761 คน

สาขาที่เปิดรับเท่าที่เช็คดู ปี 60 เหมือน ปี 59 ทั้งหมดนะครับ
อาจจะมีการปรับแค่เรื่องจำนวนรับสมัครเท่านั้น
ช่วงใกล้ Admissions กลาง จุฬาฯ จะมีการปรับตัวเลขจำนวนรับอีกครั้งจ้า
ที่น่ากลัวปี 60 คงเป็น สัตวแพทย์ จำนวนรับผ่านแอดกลางน่าจะลดลงเยอะ -..-

Download