ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบ กุมภาพันธ์ 2560
ปล. เว็บล่มเป็นพักๆ นะครับ 
ปล. คะแนนเฉลี่ยปีนี้ รวม 5 วิชา ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

ประกาศผล onet http://www.niets.or.th/

http://escore.niets.or.th/escore/onet.aspx

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx