ด่วน ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ด่วนจ้า ประกาศผลสอบ GAT/PAT รอบ 2/2560 
http://escore.niets.or.th/escore/