ในความเป็นจริงแล้วผู้คนหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ที่กำลังเรียนหรือจบการศึกษาไปแล้วก็ล้วนอยากจะทำงานในอาชีพที่มีความสำคัญ มีความท้าทายกันทั้งนั้น และแน่นอนว่า รายได้ก็ต้องดีด้วย เมื่อไม่นานมานี้ US News & World ได้รายงานการจัดอันดับอาชีพ ที่ทำรายได้ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา 10 อันดับ ซึ่งแน่นอนว่า อาชีพเหล่านี้ ทำเงินกันเป็นหลักแสนดอลล่าร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียว 10 อันดับที่ว่ามีอะไรบ้าง และมีรายได้ขนาดไหน ไปติดตามกัน


1. วิสัญญีแพทย์ หรือหมอวางยาสลบ มีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 258,100 ดอลล่าร์สหรัฐ นับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีเป็นอันดับที่ 1 หน้าที่ของวิสัญญีแพทย์ก็คือ ให้ยาเพื่อทำให้คนไข้สลบ หรือหมดความรู้สึก เพื่อให้หมอผ่าตัดทำการผ่าตัดคนไข้ได้สะดวก

2. ศัลยแพทย์ หรือหมอผ่าตัด มีรายได้เฉลี่ยปีละ 247,520 ดอลล่าร์สหรัฐ แน่นอนว่า งานของศัลยแพทย์นั้นเป็นงานที่หนัก ต้องทำการผ่าตัดร่างกายของคนไข้ ทั้งแก้ไขการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งรักษาโรค และความผิดปกติต่าง ๆ ศัลยแพทย์นี้ ก่อนจะทำหน้าที่ได้ ต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก หลังเรียนจบแพทย์แล้ว ก็ต้องศึกษาต่อด้านการผ่าตัดเพิ่มอีกหลายปี จนเกิดความเชี่ยวชาญ

3. ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก มีรายได้เฉลี่ยปีละ 233,900 ดอลล่าร์สหรัฐ ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากนี้ จะไม่เหมือนทันตแพทย์ทั่ว ๆ ไป เพราะต้องเรียนเพิ่มด้านการผ่าตัดในช่องปากโดยเฉพาะหลังจากเรียนจบเป็นทันตแพทย์แล้ว อาชีพนี้ มีหน้าที่ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติในช่องปาก และขากรรไกร รวมถึงต้องวินิจฉัยและผ่าตัดรักษามะเร็งในช่องปากด้วย

4. สูตินรีแพทย์ มีรายได้ประมาณปีละ 222,400 ดอลล่าร์สหรัฐ หน้าที่ของแพทย์ด้านนี้ก็คือการดูและเรื่องการเจริญพันธุ์และทำคลอด ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์ ตรวจเช็คการตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทารกคลอดออกมา

5. ทันตแพทย์จัดฟัน มีรายได้ประมาณปีละ 221,390 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผู้ที่ช่วยแก้ไขการสบฟันที่ไม่ปกติ การจัดเรียงตัวของฟันที่ไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม เช่นฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันหลายชนิด โดยต้องเป็นผู้วิเคราะห์ วางแผน และลงมือจัดฟันให้คนไข้ด้วยตนเอง

6. แพทย์ทั่วไป มีรายได้ประมาณปีละ 196,520 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาโรคเบื้องต้นทั่วไป ตรวจเช็คร่ายกายผู้ป่วย และทำการรักษาในกรณีที่ไม่ได้เป็นโรคที่จะเป็นต้องส่งตัวให้แพทย์เฉพาะทางรักษา รายได้ของแพทย์ทั่วไปนี้ จะมีความแตกต่างกันมากน้อย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความชำนาญของแพทย์แต่ละคนด้วย

7. จิตแพทย์ มีรายได้ประมาณปีละ 193,680 ดอลล่าร์สหรัฐ จิตแพทย์นี้ ต้องทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ต้องมีการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของสุขภาพจิต และให้การรักษาโรคทางจิตหลากหลายรูปแบบ อาทิ ไบโพล่า จิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น การรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ จิตแพทย์จะต้องมีการผสมผสานวิธีการในการรักษาหลายวิธีเขาด้วยกัน และบางกรณีจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วย

8. กุมารแพทย์ มีรายได้ประมาณปีละ 183,180 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผู้ดูแล รักษา ตรวจวินิจฉัยสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ กุมารแพทย์ยังแยกไปตามความเชี่ยวชาญอีก เช่น กุมารแพทย์ด้านมะเร็ง ด้านโลหิตวิทยา ด้านการพัฒนาพฤติกรรม ด้านร่างกาย เป็นต้น กุมารแพทย์ ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งกับเด็ก และพ่อแม่ของเด็กด้วย

9. ทันตแพทย์ทั่วไป มีรายได้ประมาณปีละ 172,350 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผู้ดูแลสุขภาพปาก เหงือก และฟันของคนไข้ รักษาโรคฟันผุ ถอนฟัน วินิจฉัยโรคในช่องปาก เป็นต้น

10. ทันตกรรมประดิษฐ์ มีรายได้ปีละประมาณ 161,020 ดอลล่าร์สหรัฐ จะต่างจากทันตแพทย์จัดฟัน ตรงที่ทันตกรรมประดิษฐ์นี้ มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟัน โดยจะทำฟันใหม่ให้คนไข้ แทนที่ฟันที่สูญเสียไปแล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถใช้ฟันได้เป็นปกติ และมีฟันครบสวยงาม

ขอขอบคุณ

ภาพ : istockphoto  sanook