Open House โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
" เปิดประตูสู่ศิริราช" วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ
ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 (วงจรปิด)

 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 ก.ค. 2560

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.educationsi.sicsc.net/index.php/2016-02-27-17-06-33/101-hotnews/453-230620171439