วันที่ 1 ส.ค. ผู้สื่อข่ารายงานว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สระแก้ว นำโดยนายอำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักศึกษา กว่า 90 คน จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ที่บ้านหนองเรือ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และชาวบ้านหนองเรืออีกกว่า 50 คน ร่วมกัน ซ่อมฝายกั้นน้ำที่ คลองพระปรง บ้านนองเรือ โดยใช้ก้อนหินวางกั้นทางน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลเชี่ยวกราก และช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง

นายจักรีเพชร วสันติวงศ์ ชั้นปีที่ 1 คณะการจัดการภูมิสังคม กล่าวว่า ในวันนี้กลุ่มนักศึกษา ได้มาทำฝายทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ช่วยเหลือในด้านการเก็บน้ำ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต วันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่พวกเราไม่ย่อท้อ เพราะว่าพวกเราทุกคนมีความสุขจากการมาร่วมงานซ่อมฝายในครั้งนี้และยังได้ความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มเพื่อนอีกด้วย และที่สำคัญ ยังเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ด้วย การรับน้องของโพธิวิทชชาลัย ทุกปี จะมีบำเพ็ญประโยชน์การสร้างฝาย ซ่อมแซมฝาย

ด้าน น.ส.พลอยไพลิน นึกขุนทด ชั้นปีที่ 1 คณะการจัดการภูมิสังคม กล่าวว่า คณะนิสิตที่มาวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยทุกคนได้ร่วมทำฝายกั้นน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ นำไปเลี้ยงสัตว์ ใช้ทำไร่ทำนา หรือทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การรับน้องใหม่น้องใหม่ รู้สึกว่ามีความสุขมาก ๆ รู้สึกภูมิใจ ดีใจ ที่ได้เข้ามาเข้าค่ายและได้เห็นชาวบ้าหนองเรือ ให้ความร่วมมือมาก โดยเอาอาหาร น้ำดื่ม มาเลี้ยงนิสิตที่มาร่วมซ่อมแซมฝาย ฟรี อีกด้วย

ด้านนายอำนาจ คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กล่าวว่า การรับน้องของนิสิตโพธิวิชชาลัย มีแนวคิดใหม่ คือ รับน้อง รักน้อง ล่องฝาย ช่วยเหลือชุมชน แปลว่าการรับน้องของเรานี้ จะทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมีโครงการร่วมกับชุมชน ซ่อม สร้าง โดยมรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทั้งที่เรียนอยู่ที่จังหวัดตากและทั้งที่เรียนอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่นิสิตปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าค่ายครั้งนี้ประมาณ 90 คน ที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมมือกันและก็ร่วมมือกับชุมชน ประมาณ 50 คน ที่บ้านหนองเรือ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร ฝายที่ซ่อมแซมเป็นฝายเชื่อมโยงกัน เป็นคลองพระปรง มาจากอ่างน้ำพระปรง เป็นโครงการตามพระราชดำริ มีความจุ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร เอื้อกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนา เป็นคลองต้นน้ำ

Credit  ข่าวสด