สมัครด่วน รับตรง รอบ Portfolio ปิดรับสมัคร ภาย 12 ตุลาคม /สัปดาห์นี้มีโครงการรับตรงรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยดังที่จะปิดรับสมัครได้แก่ จุฬา ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร สงขลานครินทร์ น้องๆคนไหนสมัครแล้วก็อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับ

       
จุฬา 14 โครงการ รับตรง 09/10/60
ขอนแก่น โครงการรับตรง รอบ  Portfolio  12/10/60
เชียงใหม่ โครงการรับตรง รอบ  Portfolio  12/10/60
นเรศวร โครงการรับตรง รอบ  Portfolio  9/10/60
สงขลานครินทร์ โครงการเด็กเรียนดีมีที่เรียน 10/10/60
สงขลานครินทร์ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 10/10/60