วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

#คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา #จิตวิทยาคลินิก #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

#คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

 #คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.slc.ac.th ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ (แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์)

 สามารถยื่นไฟล์ Portfolio ในรูปแบบ CD ได้  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 
(สมัครได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กำหนดการคัดเลือก http://www.slc.ac.th/img/apply/student/2561/app61.pdf

โทรสอบถามข้อมูลที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 02-675-5304 ต่อ 3100 หรือ 3109