ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 

เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและพิเศษ รวมจำนวน 1,892 คน


Image

Image     

ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่