มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ  1/2  Portfolio และรอบรับตรง 

ปิดรับสมัครวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

รับตรง วิทยาเขต นครราชสีมา ปิดรับ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง TCAS 1/2 วิทยาเขต นครราชสีมา ปิดรับ 9 กุมภาพันธ์ 2561

รับตรง TCAS 1/2 วิทยาเขต สุรินทร์ ปิดรับ 9 กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง วิทยาเขต ขอนแก่น ปิดรับ 23 กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง วิทยาเขตสกลนคร ปิดรับ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง TCAS 1/2 วิทยาเขตสกลนคร ปิดรับ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บไซคต์หลัก