สกอ.เล็งเชิญมหา'ลัยที่ยังเปิดหลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง 3หลักสูตรขึ้นไป มาคุยความคืบหน้า ก่อนจะสรุปผลการแก้ปัญหารายงาน กกอ.

วันนี้(12ก.พ.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี -โท -เอก ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 40 สถาบัน จำนวน 182 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ติดต่อกัน 2 ปี(ปีการศึกษา2558 และ 2559) นั้น ขณะนี้ สกอ.กำลังตรวจสอบหลักสูตร และสภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวอีกครั้ง และเร็ว ๆนี้ สกอ.ก็น่าจะเชิญมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง ตามที่สกอ.ได้ประกาศไปแล้ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดสอนมากกว่า 3หลักสูตรขึ้นไปเพื่อมาหารือ เพราะสกอ.อยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง และจะได้รายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เพื่อทราบด้วย ขณะเดียวกันจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรทีไม่มีคุณภาพด้วย

“เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 11 แห่ง ก็มีการสอบถามถึงเรื่องการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรที่สกอ.ไม่รับรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ยอมรับว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ สกอ.นั้นเป็นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งมาเองทั้งหมด และเมื่อสกอ.ได้ประกาศออกมาว่าหลักสูตรไหนไม่ผ่านการรับรอง ทางมหาวิทยาลัยก็พยายามแก้ไข เช่น การปิดหลักสูตร งดรับนักศึกษา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กำหนด เป็นต้น “ดร.สุภัทร กล่าว. 

Credit dailynews