โค้งสุดท้าย รับตรง ม.แม่โจ้ 61 ปิดรับ 15 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ

เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บไซคต์หลัก