เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก