รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการที่เปิดรับเช่น  รับตรงภาคตะวันออก รับตรงเภสัชศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

Image  

Image

Image

      
Image

      
Image

           ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่

      
Image 

ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่