มาแล้ว ระเบียบการ รับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 : ม.มหิดล 61

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบรับตรงร่วม TCAS รอบที่ 3 จำนวน 1,976 คน
 เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

 

เว็บไซต์หลักระเบียบการ