ดาวเดือนพระจอมเกล้าลาดกระบัง 54

ขอบคุณ http://youtube.com