ข่าวแอดมิชชั่น

ที่ 1 แอดฯ60 มอง“TCAS”ทำเด็กเสียโอกาส!

“จากที่ติดตามข่าวผมมองว่าระบบ TCAS นี้ น้องๆน่าจะค่อนข้างเสียโอกาส” ถ้าให้แนะนำเรื่องการเตรียมตัวจากประสบการณ์ของผมมองว่าวิชาสำคัญๆที่เราต้องทำคะแนนให้ดี คือ แกท ในส่วนของภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยให้ใช้ยื่นด้วย แต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเตรียมตัวของเราด้วย

Read More

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 มาแล้วนะครับ สามารถเข้าไปเชค คะแนนกันได้

Read More

ทปอ. พร้อมประกาศผล Admissions 60 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.

วันนี้ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีการประชุมชี้แจงเรื่องประกาศผลให้กับผู้ประกาศผลร่วม  ยืนยัน 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00น. จะเป็นการประกาศผลรายบุคล นะครับ โดยน้องจะใช้ เลขที่ใบสมัครในการตรวจผลสอบ
 

Read More

แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือก Admissions 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.

ทปอ. ได้ส่งหนังสือมาแล้วครับ ว่าจะแถลงข่าวประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น  ดังนั้นไม่มีการประกาศผลล่วงหน้าแน่นอนจ้า T__T   สำหรับประกาศผลแอดรายบุคคลน้องๆ จะทราบผลเวลาประมาณ 18.00 น. ครับ 

Read More

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 2561

งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS ) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 54 แห่ง สามารถรับนักศึกษาได้จำนวนทั้งสิ้น 206,506 คน

Read More

เฮ ยอดสมัครแอดมิสชั่นส์ ปี’60 ลดเหลือแค่ 81,230 คน

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน 81,230 คน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนน/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิถุนายน 2560 

Read More

ด่วนเลยจ้า Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 60 ปรับจำนวนรับเพิ่ม

ด่วนเลยจ้า  Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 60 ปรับจำนวนรับเพิ่ม โดยเฉพาะสาขา เครื่องกลเด็ดมากๆ ๆ ๆ ครับ ปีก่อน รับ 20 คนเท่านั้น แต่ ปีนี้รับ มากถึง 60 คน  สมัครด่วนเลยจ้าา

Read More

ข่าวดี !!! ยอดสมัคร Admissions แอดมิชชั่นปี 60 ยังน้อยมาก !!? สมัครเพียง 6 หมื่นกว่า ชำระเงินไม่ถึงครึ่ง

Unigang : แอดมิชชั่น 59  มียอดสมัครและชำระเงิน จำนวน 104,265 คน  ตามข่าว  6 มีผู้สมัครเพียง  6 หมื่นกว่าคนเท่านั้น !! ถ้ายอดผู้สมัครลดลงแบบนี้ คะแนนหลายคณะอาจจะลดลงก็ได้นะครับ ว๊าว ๆ ๆ ?

Read More

มาแล้ว ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง Admissions 60 : จุฬาฯ

เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรง และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบเคลียริงเฮาส์ จุฬาฯ จึงปรับจำนวนรับในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ด่วน ปรับเพิ่มจำนวนรับ Admissions 2560 : มศว รับเพิ่มขึ้นเยอะมาก !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง  Admissions ประจำปีการศึกษา 2560  รับเพิ่มขึ้นเยอะหลายสาขาวิชา เข้ามาดูด่วนก่อนตัดสินใจเลือกคณะ

Read More

ด่วน มาแล้วระเบียบการ Admissions 2560 พร้อมโปรแกรมคำนวณคะแนน

มาแล้วจ้า ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ  ประจำปีการศึกษา 2560 

Read More

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 14 (6 คะแนน)   สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ตรวจสอบคะแนนอีกครั้ง

Read More

มาแล้ว จำนวนรับ Admissions กลาง 60 : เกษตรศาสตร์ 9,759 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นข้อมูล จำนวนรับ ระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วจ้าโดยปี 60 รับทั้งสิ้น 9,759 คน  ซึ่งปี 58 ตามระเบียบการรับ  9,106 คน จ้า  น้องๆ สามารถเข้าไปดู สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับได้เลย ที่ ..

Read More

ค่าสถิติพื้นฐาน และช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบ มีนา 60 )

ค่าสถิติพื้นฐาน และช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบ มีนา 60 )  หลังจากดู ช่วงคะแนนแล้ว มี 1 คณะที่มั่นใจมากว่าคะแนนลดลงแน่นอนคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จ้า  !! 

Read More

ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ  ?GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560   สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

Read More

ด่วน ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ด่วนจ้า ประกาศผลสอบ GAT/PAT รอบ 2/2560 

Read More

ด่วน สสวท.ออกข้อ O-NET วิชาสอบวิทย์-คณิตแทนสทศ. !!

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สสวท.จะต้องไปกำหนดว่าออกอะไร สัดส่วนเท่าไร ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในเมษายนนี้ เพื่อ สทศ.จะนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ให้โรงเรียนนักเรียนได้ทราบเพื่อเตรียมตัว โดยจะนำไปใช้ในการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

Read More

รอหน่อยนะ !! ประกาศผล O-NET ม.6 ภายใน 22.00 น.วันนี้ !!

ตามหมายกำหนดการ ประกาศผลสอบ O-NET ม.6  ประจำปีการศึกษา 2559  จะประกาศผลในวันที่ 20 มีนาคม 2560 จ้า แต่ระบบมีปัญหา ทำให้ประกาศผลล่าช้า ตอนนี้ น้องๆ หลายคนโทรกระหน่ำไปที่ สทศ. กันเยอะ 55+  ได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ประกาศผลประมาณเวลา 22.00 น  ยังภายในวันนี้จ้า  รอกันหน่อยนะ 

Read More

ประกาศผลแล้วจ้า O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบ กุมภาพันธ์ 2560 ปล. เว็บล่มเป็นพักๆ นะครับ  ปล. คะแนนเฉลี่ยปีนี้ รวม 5 วิชา ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

Read More

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : จุฬาฯ 1,761 คน

มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ จำนวน 1,761 คน ช่วงใกล้ Admissions กลาง จุฬาฯ จะมีการปรับตัวเลขจำนวนรับอีกครั้งจ้า ที่น่ากลัวปี 60 คงเป็น สัตวแพทย์ จำนวนรับผ่านแอดกลางน่าจะลดลงเยอะ -..- ทันตะยังรับในแอดกลางอยู่ อิอิ

Read More