นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า จากผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือแอดมิสชั่นส์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนเลือกเรียนในสาขาการเกษตรน้อยลงจนน่าเป็นห่วง ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรถือเป็นทางรอดของประเทศ และเท่าที่ดูไม่ใช่เฉพาะใน มก.เท่านั้นที่มีคนเลือกเรียนคณะ/สาขาเกษตรน้อยลง มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็น้อยลงเช่นกัน

 

     อธิการบดี มก. กล่าวต่อไปว่า เรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวมาก เพราะหากเราผลิตบัณฑิต เพื่อออกไปพัฒนาการเกษตรของประเทศน้อยลง ต่อไปผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาของบ้านเราจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ โดยขณะนี้หลายประเทศพัฒนาการเกษตรไปมาก อาทิ ประเทศเวียดนาม ที่ขณะนี้ผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ขณะที่ไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 800 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่เท่านั้น และหากไทยเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็อาจสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สินค้าเกษตรจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นทางรอดของประเทศ

     "ปัจจุบันกลุ่มประเทศในอาเซียน ยังยอมรับในความสามารถด้านการเกษตรของเมืองไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้คณะทูตจากประเทศอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมชม มก. และบอกว่าจะส่งนักศึกษาของอินโดนีเซียมาเรียนด้านการเกษตรที่ มก.ซึ่งเราก็ยินดี แต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ดีว่าสถานการณ์ของบ้านเราน่าห่วง มีคนเลือกเรียนเกษตรน้อยลง หรือหากเลือกเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจมาเรียนจริงๆ จะเลือกเป็นอันดับท้ายๆ เพราะคะแนนต่ำ และขอให้แอดมิสชั่นส์ติดเท่านั้น พอปีต่อไปก็ไปสอบใหม่และไปเรียนที่อื่น ไม่ได้ตั้งใจเรียนสาขาเกษตรจริงๆ"

     นายวุฒิชัย กล่าวและว่า แทนที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะไปมุ่งเน้นเรื่องการปรับระบบแอดมิสชั่นส์ ตนอยากให้ทุกมหาวิทยาลัยมามุ่งเน้นที่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เด็กหันมาสนใจเรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมากขึ้น เช่น สาขาด้านการเกษตร หรือเร่งผลิตครูที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เน้นแต่คณะยอดนิยม อาทิ แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เท่านั้น เพราะคณะเหล่านี้มีคนเรียนจำนวนมากแล้ว

 

Credit  สยามรัฐ