เฉลย PAT1 ตค 55 เครดิต โจทย์ ของอจ Sila และ คำตอบส่วนใหญ่ เช็คกับอาจารย์ที่โพสต์ตอบคำถามใน group นี้ครับ แนวทางเฉลยบางข้อก็มีแนะนำ ซึ่งผมก็ได้นำไปใช้ ขอบคุณอ. Sila เป็นอย่างสูงครับ
สมาชิกเจอที่ผิด หรือมีวิธีการเฉลยที่แตกต่าง ช่วยแจ้ง หรือแย้งด้วยครับ จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้วิธีการที่ง่าย โอกาสผิดพลาด และใช้เวลาในการทำน้อยลง เพราะปํญหาสำคัญคือการทำข้อสอบไม่ทัน

และต้องขอขอบคุณ อาจารย์ Boonchuay Pataralertsiri

PAT1 ตค 55 เฉลย r1.pdf  ดาวน์โหลด   เฉลย

PAT2 ตค 55  ข้อสอบ r1.pdf  ดาวน์โหลด

PAT3 มีแต่ข้อสอบ   าวน์โหลด

น้องๆสามารถเข้าไปหาข้อสอบและเฉลยข้อสอบได้ที่ http://www.facebook.com/groups/399935686699873/  และ http://www.facebook.com/groups/HighSchoolEnglish/