เคยไหมที่ฝันอยากจะบินเหมือนนก? คนเราอาจจะไม่มีปีกแต่เครื่องบินมีและมันพาเราบินไปบนท้องฟ้าอันกว้างไกลได้ อาชีพนักบินเป็นอาชีพในฝันตลอดกาลอีกหนึ่งอาชีพ ทั้งรวยทั้งเท่ห์แต่แน่นอนว่าคงไม่ได้เป็นกันง่ายๆ อาชีพนี้มีความพิเศษหลายๆอย่างที่จะต้องแข่งขันฝ่าฟันเพื่อที่จะได้เป็นนักบินขับเจ้านกเหล็กตัวใหญ่พาผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทาง อาชีพพิเศษๆแบบนี้คนที่จะเป็นได้ก็ต้องพิเศษไม่แพ้กันอยู่ที่น้องๆ พร้อมจะบินตามฝันไปให้ถึงจุดหมายหรือไม่ พร้อมจะ Take off กันหรือยังคะ?

หน้าที่ของกัปตัน

 • กัปตันเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบอากาศยาน หรือ เครื่องบินเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทาง รวมถึงดูแล
  ความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือ และสินค้าระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง ทั้งชีวิตคนและ
  ทรัพย์สินอยู่ในมือของกัปตัน ดังนั้นต้องมีระเบียบวินัยที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูง มี
  ปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  ละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต
 • กัปตันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอิสระแต่เน้นย้ำอีกครั้งมีความรับผิดชอบสูง กัปตันต้องมีภาวะผู้นำที่ดี เพราะต้องดูแลนักบินสำรอง ลูกเรือ (แอร์ / สจ๊วต) ซึ่งก็คือทีมงานหรือลูกน้องที่กัปตันต้องออกคำสั่งเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการทำงานกับเครื่องบินที่เป็นเครื่องจักรและควบคุมด้วย
  เทคโนโลยีขั้นสูง ความปลอดภัยสำคัญมาก
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก หรือได้ภาษาต่างประเทศอื่นๆก็จะดี เพราะต้องเดินทางไปทั่วโลก
  การสื่อสารกับทั้งลูกเรือ ผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการสั่งงานและใช้เทคโนโลยีต่างๆในการบิน

อยากเป็นกัปตันต้องเรียนอะไร?
สถาบันตรงสำหรับเรียนคือ สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center) มีบุคลิกดี 
ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. อายุไม่เกิน 38 ปี ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี (หากสายตาสั้นแนะนำให้ไปทำ Lasik ไว้ก่อนเลย) แต่ค่าเล่าเรียนแพงมากกกกกก ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นนักศึกษาฝากเรียนจากหน่วยราชการ เช่น โรงเรียนนายเรือ นายเรืออากาศ องค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง แล้วสมัครงานนักบินที่สายการบิน เช่น การบินไทย แอร์เอเชีย หากบริษัทรับเข้าทำงานเป็นนักบินแล้วจะมีทุนให้เรียนและชดใช้คืนภายหลังตอนทำงาน

ว่าที่กัปตันเรียนอะไรบ้างที่สถาบันการบินพลเรือน?

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของหลักสูตรภาคอากาศ คือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน
Commercial Pilot Licence - Aeroplane เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวและหลายเครื่องยนต์ ตั้งแต่ต้นจนสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ทั้งการบินด้วยสายตา และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เรียนที่สถาบันการบินพลเรือน และศูนย์ฝึกการบิน‎ที่ท่าอากาศยานหัวหิน รวมถึงได้ฝึกบินกับเครื่องบินจำลอง 44 ชม. เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ประมาณ 2.2 ล้านบาท

TIPS ค่ายสานฝันการบิน กิจกรรมดีๆจัดขึ้นทุกปีเพื่อสานฝันน้องๆที่สนใจด้านการบินโดยเฉพาะ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เว็บไซต์วิชาการดอทคอม และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
น้องๆจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง โดยเยาวชนไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวได้ทาง www.catc.or.thwww.vcharkarn.com

สถาบัน/มหาวิทยาลัยในฝัน - ภาคอากาศ หลักสูตรนักบิน สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation 
Training Center) คณะที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

กัปตันทำงานอยู่บนเครื่องบินตลอดเวลา สภาพความดันและความกดอากาศบนเครื่องบิน และเวลาการทำงาน
ที่ไม่ได้ใช่เวลาออฟฟิศ การดูแลสุขภาพและสภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานทุกเมื่อถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ หากร่างกายไม่พร้อมทางสายการบินอาจไม่ให้ไปทำงานได้เพราะอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ที่สำคัญเงินที่ได้มาด้วยการแลกสุขภาพของเราอาจได้ไม่คุ้มกับเสีย และต้องยอมรับว่าเวลากรทำงานที่ไม่ปกติ
จะต้องบริหารจัดการเวลาในการทำงาน ครอบครัว และเวลาพักผ่อนให้ดี (แต่ก็เหมือนได้ไปพักผ่อนข้ารมโลกเลยทีเดียวนะ) เสน่ห์ของอาชีพนักบินเหมือนดาวที่สว่างบนฟ้า เหมือนจะไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อม ใช่ไหม
คะว่าที่กัปตัน?

Credit  http://kbeautifullife.askkbank.com/