น้องๆ ม.6 ไม่ต้องไปกลัวเรื่องสอบ GAT ภาษาอังกฤษกันนะครับ ทำให้เต็มที่ ถึงจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วัน แต่ยังมีโอกาสให้เราทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นเสมอ 

"ยังไม่เข้าสนามรบแสดงว่ายังไม่แพ้ครับ"

อาจารย์เลยสรุปเทคนิคการหาคำตอบง่ายๆตามแนว GAT มาช่วยให้น้องๆ ม.6 เพิ่มคะแนนกัน โดยอาจารย์สมมติว่าตัวเองไม่มีความพร้อมเหมือนกัน แล้วเราต้องเอาตัวรอดในห้องสอบให้ได้ โดยหวังว่าจะทำให้น้องๆ ทำคะแนนได้ดีขึ้นนะครับ

เทคนิคทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Part (1) Speaking >>Click
เทคนิคทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Part (2) OddOneOut  >>Click
เทคนิคทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Part (3) Meaning Recognition >>Click
เทคนิคทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Part (4) Meaning in Context  >>Click