สัมภาษณ์ อาจารย์ นภดล อุชายภิชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ถึงที่่หาหลักสูตร ตอบโจทรย์ตลาดแรงงาน เรียนลึก รู้จริงภาคไฟฟ้า รู้รอบด้านอุตสาหการ จบมานำความไปใช้ได้จริง สามารถต่อโทได้จบภายใน 5 ปีครึ่ง