จากรายงานการสำรวจงานยอดนิยมของ CareerCast พบว่า วิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงและเป็นที่ต้องการตัวของนายจ้าง จากทั่วทุกมุมโลก “ปัญหาของการพัฒนาไอทีในปัจจุบันคือ เรามีบัณฑิตที่จบด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ บุคลากรด้านไอทีที่เกิดขึ้นทั่วโลก” Michael Buryk ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) กล่าว “ส่วนวิศวกรไฟฟ้าก็กำลังเป็นอาชีพที่น่าจับตามองเช่นกัน เพราะโลกกำลังตื่นตัวกับเรื่องพลังงานทดแทนและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)”

อีกอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและน่าสนใจไม่แพ้กันคือ สาขาวิชาวิศวกรปิโตรเลียม ผู้ทำงานเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ งานด้านนี้ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพร้อมเดินทางไปทำงานยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่มีแหล่งพลังงานปิโตรเลียมอยู่ใต้ผืนแผ่นดิน อย่างเช่น เพนซิลเวเนีย ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย ฯลฯ

จากข้อมูลของ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในอเมริกา พบว่าในปี 2009 ผู้จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมราว 500,000 คน จบปริญญาโทประมาณ 134,000 คน และปริญญาเอก 41,000 คน แต่นั่นก็ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานได้

แน่นอนว่างานที่เป็นที่ต้องการตัวของนายจ้างและมีค่าตอบ แทนสูงเหล่านี้ ย่อมมีความยากและความกดดันที่ต้องแลก แต่หากคุณเป็นเนิร์ดตัวจริงผู้ไม่เกี่ยงที่จะต้องขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าตาประหลาดทั้งวัน งานด้านวิศวกรรมและไอทีที่มีรายได้สูงลิบติดอันดับต้นๆ ของอเมริกา ก็เป็นเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว มาดูกันว่า 12 งานที่พร้อมจ่ายหนักเหล่านี้มีอะไรบ้าง

1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

ทำ งานวิจัย ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

รายได้ประมาณ 90,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

2. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Analyst)

วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรธุรกิจและองค์กรวิทยาศาสตร์ต่างๆ

รายได้ประมาณ 78,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

3. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

สร้างสรรค์และปรับปรุงเลย์เอาท์ เนวิเกเตอร์ และฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต

รายได้ประมาณ 75,000 ดอลล่าร์ต่อปี

ดูหลักสูตรวิศวกรรม Software / Computer / Website development/  

 

4. วิศวกรปิโตรเลียม (หลักสูตรPetroleum Engineer)

วางแผนการขุดเจาะหาแหล่งพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

รายได้ประมาณ 114,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

5. วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ อาคารบ้านเรือน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

รายได้ประมาณ 77,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

6. โปรแกรมเมอร์ (Computer Programmer)

มีหน้าที่หลักในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล

รายได้ประมาณ 71,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

7. นักเขียนเชิงวิชาชีพ (Technical Writer)

นักเขียนที่สามารถแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ให้เป็นภาษาเข้าใจง่าย โดยยังได้ใจความสำคัญครบถ้วนถูกต้อง

รายได้ประมาณ 63,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

8. วิศวกรนิวเคลียร์ (Nuclear Engineer)

ทำการวิจัย ออกแบบ ตรวจสอบการดำเนินงาน และตรวจสอบการบำรุงรักษาของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

รายได้ประมาณ 99,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

9. วิศวกรการบินและอวกาศ (Aerospace Engineer)

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินทางการทหาร และยานอวกาศ

รายได้ประมาณ 97,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

10. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้ประมาณ 78,000 ดอลล่าร์ต่อปี

 

11. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

ดำเนินการวิจัย วางแผน ออกแบบ และทดสอบการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายได้ประมาณ 87,000 ดอลล่าร์ต่อปี

Credit http://www.hotcourses.in.th