สวัสดีครับวันนี้พี่กล้าจากเว็บไซต์ Unigang ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์(TU-PINE) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software engineering) ของทางคณะที่กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์เข้าศึกษาต่อ   ว่าหลักสูตรที่มาที่ไปอย่างไร แล้วจะเรียนดีที่ดีไหม  จุดเด่นของหลักสูตรนี้คืออะไร  เรียนที่ไหม  มาหาคำตอบกันเลยครับ  

 

น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร อาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับครับ 

ต้องอธิบายก่อนว่า จากภาพรวมใหญ่  ระบบคอมพิวเตอร์พอจะจำแนกออกได้เป็นสองส่วนหลักคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ สาขาวิชาทั้งสามมีความเหมือนกันตรงส่วนพื้นฐานที่น้องๆ ต้องเข้าใจการทำงานของทั้งสองระบบ ทั้งสามสาขามีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกันเพียงแต่จะเน้นคนละส่วน สำหรับวิศวะคอมจะมุ่งไปในส่วนของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม  แต่สำหรับ วิทย์คอมก็จะเจาะไปที่การออกแบบและพัฒนาตัวซอฟต์แวร์เสียมากกว่าโดยเฉพาะในส่วนของระบบข้อมูลและอัลกอริทึมต่าง ๆ 

 

แล้ววิศวกรรมซอฟต์แวร์ล่ะครับ จะอยู่ในส่วนไหน 

มุ่งเน้นในส่วนของการออกแบบ  พัฒนาและดูแลระบบซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงครับ  หากเอาตาชั่งมาเทียบอาจจะเอนไปทางซอฟต์แวร์มากกว่าโดยจะลงลึกไปในกระบวนการผลิตตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงผลลัพธ์ตอนสุดท้าย 

ขอยกตัวอย่างการสร้างบ้านครับ อย่างแรกเลยเราต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อน ว่าชอบบ้านแบบไหน มีงบประมาณเท่าไร จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการออกแบบ ถ้าพอใจจึงสร้าง โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนว่าสร้างถูกต้องไหม พอสร้างเสร็จและส่งมอบงาน ก็ยังคงมีการตรวจสอบดูแลอยู่เป็นระยะ  รวมถึงการขยายต่อเติมหรือปรับปรุงส่วนต่างๆ ของบ้านตามความต้องการของลูกค้า  การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ใช้หลักการคิดแบบเดียวกันครับ 

    

เพราะเหตุใด ธรรมศาสตร์จึงเปิดหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับ 

เพื่อตอบสนองความต้องการทางภาคอุตสาหกรรมครับ เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเรายังขาดบุคลากรที่มีความสามารถอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นการลดภาระการนำเข้าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างชาติ   

 

จุดเด่นของหลักสูตร Software Engineering ที่ธรรมศาสตร์คืออะไรครับ 

โครงสร้างหลักสูตรถูกออกแบบมาให้นักศึกษานอกจากจะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ระบบซอฟต์แวร์ปัจจุบันใหญ่และซับซ้อนกว่าในอดีตมากครับ เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ จะต้องทำเป็นทีม นักศึกษาในโครงการจะถูกปลูกฝังกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาจะศึกษาแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างละเอียดผ่านการปฏิบัติงานเป็นทีมจริงโดยใช้โจทย์จากทางภาคอุตสาหกรรม  ตั้งแต่การกำหนดความต้องการของลูกค้า การออกแบบพัฒนา ระบบตรวจสอบ ความปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดทรัพยากรของซอฟต์แวร์   

 

นักศึกษาในหลักสูตรเรียนที่ไหนครับ 

นักศึกษาจะศึกษาที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 1 ปี และไปศึกษาที่ศูนย์พัทยาอีก 3 ปีครับ  พัทยาถือว่าเมืองที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเมืองชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT City) ธรรมศาสตร์วิทยาเขตพัทยามีพื้นที่ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรม เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่างนะครับ และมีหอในรอรับน้องๆ ด้วย  

Image

 

คณะอาจารย์ผู้สอน 

เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากภาคปกติ โดยกว่า 90% จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ  มีผลงานวิจัยและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

สุดท้ายอาจารย์ ........... ฝากถึงน้องๆ 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่อีกมากครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างยั่งยื่นต่อไปครับ  

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าเรียน โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2557  ระเบียบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tupine.engr.tu.ac.th/index.php