เรื่องดียังมีในสังคมเสมอ  และนี่คืออีกเรื่องราวดี ทีอ่านแล้วจะทำให้คุณอิ่มใจ 

คุณครูสองท่านนี้อยู่ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย. จ.ลำปาง 

 

Credit http://webboard.news.sanook.com/forum/index.php?topic=3840826