“ครู” ถือว่าเป็นอาชีพที่อุดมไปด้วยเกียรติและคุณสมบัติของความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม ความกล้าแสดงออก ความจริงใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมเพื่อที่จะเป็นครูที่ดี ผู้ทำหน้าที่บ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์ตัวน้อยของชาติต่อไป โอกาสนี้ Life On Campus จึงได้รวบรวมความน่ารัก สดใส สไตล์ (ว่าที่) คุณครูคนสวยจาก “คณะครุศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์” ซึ่งเป็นคณะหลักที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ผู้ที่จะทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตต่อไป แต่จะมีสาวๆ จากรั้วมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ไปชมกันเลยดีกว่า.. 

ก้อย ครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

ขิม ครุศาสตร์ เอกปฐมวัย มรภ.เชียงราย

 

กิ๊ก ครุศาสตร์ เอกภาษาไทย สวนสุนันทา

 

แนน ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

 

โบว์ ศึกษาศาสตร์ เอกจีน ม.ศิลปากร

 

ปอ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

แพรว ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

มะนาว ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

หมิว ครุศาสตร์ สวนสุนันทา

 

แอม ครุศาสตร์ มรภ.วไลยลักษณ์

 

ปอ ครุศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา

 

มัดหมี่ ครุศาสตร์ ราชภัฏนครสวรรค์

 

ฟิว ครุศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา

 

แพลน ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

 

นิว ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

 

น้ำส้ม ครุศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา

 

เจน ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

 

จิ๊บ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

จิ๊บ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

กวาง ครุศาสตร์ เอกคอม มรภ.อุตรดิตถ์

 

นางสาวจุฑามณี พาราสิงห์ (หิ่งห้อย) นิสิตครู ชั้นปีที่ 1 (เฟรชชี่) สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

 

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท (นินิว) นิสิตครู ชั้นปีที่ 5 (ฝึกสอน) สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

 

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุพรรณ์ (ทราย) นิสิตครู ชั้นปีที่ 5 (ฝึกสอน) สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

เรียบเรียง โดย Manager