สัมภาษณ์ พี่ธิ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยามหิดล ชั้นปีที่3
-4 ปีเรียนอะไร บ้าง
- แยกสาขาอย่างไร !?
- หอใน ศาลายา น่าอยู่ไหม
- เรียนจบทำงานอะไร
- ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล