"โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559" คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาและเป็นบุตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตร ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 12-29 มกราคม 2559

      รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.agri.kps.ku.ac.th/education/quota-2559/