4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม

         อีกหนึ่งวันพิเศษของหนุ่มสาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2557 กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. สร้างความปลื้มปิติให้แก่บัณฑิตและครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมาก 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จยังหอประชุม สจล.โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.รับเสด็จ

         ในบรรยากาศท้องฟ้าสดใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในรั้วสถาบัน เนืองแน่นด้วยหนุ่มสาวบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะออกไปทำงานรับใช้สังคมประเทศชาติในส่วนต่าง ๆ ภายในงานมีทั้งช่อดอกไม้ ตุ๊กตาหลากสีสัน ที่นำมาแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา แต่สิ่งที่สะดุดตาผู้พบเห็นมากที่สุดคงจะเป็นซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกที่มี 4 ข้อความโดนใจบัณฑิตใหม่ อย่าง I am an Engineer , NEVER SAY NEVER , YES,I CAN กับ MAKE IT HAPPEN มาดูกันว่าบัณฑิตมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความเหล่านี้ 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
ธนกานต์ วิธิระประเสริฐ (เซฟ)

         ธนกานต์ วิธิระประเสริฐ (เซฟ) บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้ความเห็นว่า
       
        “ชอบคอนเซปท์ I am an Engineer เพราะสะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบในการเป็น วิศวกรของประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยกับวิชาชีพอื่น หากมองไปรอบตัวก็จะพบว่าวิศวกรรมมีอยู่ทุกหนแห่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร สมาร์ทโฟน ลิฟต์ บันไดเลื่อน อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ระบบการผลิต อุปกรณ์การแพทย์ ล้วนเป็นงานที่วิศวกรวิจัยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว”
       
        นอกจากนี้เธอยังเชื่อมโยงไปยังประชาคมอาเซียน
       
        “วิศวกรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ เนื่องจากวิศวกรทำงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคนอื่น หัวใจสำคัญของวิศวกรรุ่นใหม่จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมควบคู่กัน ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
วงศกร อิศรพร (ก๊อต)

         วงศกร อิศรพร (ก๊อต) อดีตประธานนักศึกษาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันทำงานที่ บ.เอเชีย แปซิฟิก ปิโตร เคมีคอล กล่าวว่า 
       
        “ผมชอบคำนี้ YES, I CAN ในการที่จะทำอะไรนั้น พลังใจต้องมาก่อน การเปิดใจ มีทัศนคติทางบวกทำให้เรามีพลังที่จะเรียนรู้ 4 ปีที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกับการเรียนวิศวกรรมเคมี จนถึงวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนทั่วไปมองว่าคนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า GEN ME มีความคิดของตนเองเป็นใหญ่ เติบโตมากับไอทีและกล้าแสดงออก ในชีวิตการทำงานจริงกับคนหลายวัยในออฟฟิส เราต้องปรับตัวให้เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ รับฟังผู้อื่นด้วย ใช้เหตุผลเป็นหลัก มีน้ำใจและความอ่อนน้อมอย่างไทย ช่วยเหลือกันและกัน”
       
        เขาได้ทิ้งท้ายถึงเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมทำงานเช่นเดียวกับตนเอง
        
        “ฝากข้อคิดถึงน้องๆนักศึกษาว่าทุกคนล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเอง ไม่มีใครที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่อง คนที่ฉลาดต้องรู้จักใช้จุดเด่นและความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้น รวมทั้งต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยครับ” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
ธันยธร ทองมณี (ต๊อกแต๊ก)

         ทางด้านธันยธร ทองมณี (ต๊อกแต๊ก) บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันได้เข้าทำงานที่ บ.จาโตโค (ประเทศไทย) จก. กล่าวว่า 
        
        “โดนใจกับคำว่า NEVER SAY NEVER ตรงกับตัวเรา อะไรที่คิดแล้วว่าดี มีประโยชน์ จะไม่ปฏิเสธหรือท้อถอยเลยค่ะ”
        
        เธอถ่ายทอดประสบการณ์สมัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ว่า
        
        “ตั้งแต่สมัยเรียนต๊อกแต๊กได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพความอบอุ่น เรียนรู้การเข้าสังคมและทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ฝึกฝนให้เรามีความอดทน กล้าคิด กล้าทำ และสร้างสรรค์ จนวันนี้เราเข้าสู่ชีวิตการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานไม่ว่าจะยากหรือง่าย เราจะมองว่าเป็นโอกาสของเราที่จะเรียนรู้และท้าทายให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆ ได้คิดวิเคราะห์ ใช้ความพยายามที่จะทำมันออกมาให้ดี หากเราปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ หรือไม่ทำอย่างเต็มที่ เท่ากับเราตัดโอกาสที่จะเติบโต”
       
        ไม่เพียงเท่านั้นบัณฑิตสาวยังฝากถึงน้อง ๆ อีกว่า ในการค้นหาตนเองให้เจอ จะต้องเรียนรู้และจริงจังในวัยเรียน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือร่วมทำกิจกรรมชมรมต่างๆ เพราะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
กษิดิศ นาคทรรพ (โบ้ท)

         ปิดท้ายด้วย กษิดิศนาคทรรพ (โบ้ท) บัณฑิตหนุ่มสาขาวิศวกรรมเคมี ที่ปัจจุบันทำงานที่ บ.เอ็กโคแล็บ จก. 
        
        “คำว่า MAKE IT HAPPEN ตรงใจผมที่สุด”
        
        เขาอธิบายเพิ่มเติมถึงประโยคดังกล่าวว่า
        
       เมื่อคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันก็ต้องลงมือทำให้เป็นจริง ทำให้เต็มที่ทั้งการเรียน กิจกรรม ฝึกงาน จัดแบ่งเวลาให้สมดุล มีวินัยและใช้ชีวิตบนความถูกต้อง การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันให้เป็นจริงและเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดชีวิต สำหรับตัวผมไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่ง แต่ผมมีเป้าหมายในอนาคต ฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและหมั่นฝึกฝน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” 
       
        นอกจากนี้บัณฑิตหนุ่มยังมีไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกด้วย
        
        “ไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจของผม คือ สองพี่น้องตระกูลไรท์ ผู้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้สำเร็จ ทั้งสองมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลา ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการค้นคว้าและทดลอง ผ่านความล้มเหลวมากมายหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่ละความพยายาม จนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จซึ่งกลายเป็นต้นแบบของเครื่องบินที่เราพัฒนาและใช้กันถึงทุกวันนี้” 
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557

        
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
วันแห่งความปิติยินดีของคนรุ่นใหม่

        
 

4 มุมคิด จากบัณฑิตวิศวะป้ายแดงรั้วพระจอม...สู่สังคม
วันแห่งความปิติยินดีของคนรุ่นใหม่

 

Credit   Manager