“ปกรณ์”เผยเด็กสมัครเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ทุกมหา'ลัยลดลง สภาคณบดีฯ นัดถกหาวิธีการส่งเสริม-จูงใจให้เด็กเลือกเรียนมากขึ้น

วันนี้ (5 พ.ค.) รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยลดน้อยลง เนื่องจากมองว่าเป็นคณะที่เรียนยากจบแล้วหางานยาก และมีเส้นทางอาชีพค่อนข้างน้อย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มธ.ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน แม้แต่ละปีจะมีผู้สมัครเกินจำนวนรับ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วก็พบปัญหานักเรียนสละสิทธิ์ ทำให้ได้ผู้เรียนไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ขณะเดียวกันยังพบว่า นักเรียนที่จบสายศิลป์-คำนวณ ที่เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์บางส่วน ต้องออกกลางคัน เนื่องจากเรียนไม่ไหว เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1ทุกคนต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทำให้เด็กที่จบสายศิลป์-คำนวณ ต้องเรียนหนักขึ้น เพราะมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่แน่นเท่านักเรียนที่จบสายวิทย์ จึงทำให้เหลือผู้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์ลดน้อยลงไปอีก

“การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริม และจูงใจให้นักเรียนหันมาเลือกเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะชี้แจงให้สังคมเห็นถึงเส้นทางอาชีพเมื่อเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายThailand Startup ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดเป็นธุรกิจต่อไป จึงเป็นโอกาสดีที่จะเร่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ” รศ.ปกรณ์ กล่าว.

Credit   http://www.dailynews.co.th/education/395754