ผมไปตะลุย เว็บบอร์ด pantip มาครับ เลยเจอคำถามที่น่าสนใจ 

เขาตั้งคำถามดังนี้

 

ซื้อปากามา 3  บาท
มีคนให้ราคา 4 บาท  เลยขายออกไป
ต่อมานึกเสียดาย  เลยขอซื้อคืนมาโดยจ่ายไป 5 บาท
ต่อมามีคนอยากได้เลยขายไป 6 บาท

ถามว่าได้กำไรกี่บาท  หรือขาดทุนกี่บาท  หรือเท่าทุน

 

 

 

 

?  คิด  คิด คิด คิด คิด ?

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดข้อนี้ เลยแตกออกเป็น 3 แนวทาง !!!!


ขาดทุน 2 บาทครับ ในแง่ธุรกิจ

ซื้้อมา 3 บาท ขายได้สูงสุด 6 บาท ได้กำไร 3 บาท แต่ดัน
ไปซื้อ 5 บาท ขายได้สูงสุด 6 บาท ได้กำไร 1 บาท


กำไรหายไป 2 บาท
ในแง่คณิต ได้กำไร 2 บาท

ซื้้อมา -3 บาท ขายได้ +4 บาท ได้กำไร +1 บาท
ซื้้อมา -5+1(จากกำไร) = -4 บาท ขายได้ +6 บาท
ได้กำไร +2 บาท
ในแง่บัญชีและเศรษฐศาสตร์ = 0 บาท

1) ซื้้อมา 3 บาท ขายได้ 4 บาท ได้กำไร 1 บาท เงินเหลือ 4 บาท
2) มีเงิน 4 บาท ซื้อมา 5 บาท ขาดทุน 1 บาท
3) ซื้้อมา 5 บาท ขายได้ 6 บาท ได้กำไร 1 บาท
จากข้อ (1) แม้ขายไปแล้วจะได้กำไร แต่กำไรได้แปลงการเป็นทุน ในข้อ (2)  ซึงทำการซื้อในราคาแพงกว่าทำให้ขาดทุน แม้จะนำไปขายต่อแล้วได้กำไรในข้อ (3) แต่ กำไรก้ได้ไปหักในส่วนที่ขาดทุน ทำให้ไม่มีเงินกำไรหรือขาดทุน


 


 

หลังจากนั้น คนตั้งคำถามก็มาเฉลยจริง ๆ ดังนี้

 

 

 

พอจะแบ่งประเภทของคนตอบได้เป็น (แบ่งประเภทคนตอบนะครับ  ไม่ใช่คำตอบ)

1. กลุ่มที่ไม่ยอมคำนวน น่าจะรวมกับพวกที่อ่านโจทย์แล้วไม่ยอมโพสตอบ
2. กลุ่มที่คำนวนผิด แบบไม่รู้วิธี (อันนี้ไม่มีใครคำนวนผิดแบบไม่รู้วิธีครับ)คนที่ไม่ตอบว่ากำไร 2 บาท ผมถือว่าเขารู้แต่เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่ม 4 ครับ
3.1 กลุ่มที่คำนวนถูกตามวิธีทางคณิตศาสตร์ (พวกที่ตอบกำไร 2บาท)
3.2  คือกลุ่มที่ตอบ กำไร 2 บาทถ้าไม่คิดว่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.กลุ่มที่รู้วิธีคำนวน  แต่ไม่อยากตอบตามนั้นเพราะรู้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมอื่น
5. กลุ่มนี้ผมขอเอามาลงนะครับ  เขาไม่ได้เข้ามาในพันทิป  แต่ผมไปตามโจทย์เดียวกันและขอให้เขาตอบทันที โดยให้เวลาคิดเพียง 10 วินาที
    ผมถาม 3 คนครับ ประกอบด้วย
   ก. ศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ 1 ท่าน
   ข. ผู้บริหารองค์กรระดับยักษ์ใหญ่มากๆ(ขนาดหลายๆหมื่นล้าน) 2 ท่าน

    **ได้คำตอบในเวลาที่กำหนดทั้ง 3 ท่านครับ  คำตอบแนวเดียวกันเลย  ผมเลยเอามาเป็นคำตอบของกลุ่มที่ 5 นะครับ

   **เขาตอบว่าถ้าเป็นโจทย์เลขชั้นประถมฯ ก็ตอบกำไร 2 บาท  แต่ถ้าจะให้เขาตอบ  ก็จะตอบว่า "มันขึ้นกับว่าปากกาด้ามนั้นมูลค่าที่แท้จริงของมันเป็นเท่าไร" (เช่นถ้ามูลค่ามันเป็น 2,000 บาท ขายไป 6 บาท ก็น่าจะขาดทุนแยะ 555)

  ** กลุ่มนี้คำตอบใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 3.2 และ กลุ่มที่ 4 ครับ แต่ลึกกว่าเล็กน้อย

//////////  เพื่อนๆลองประเมินดูนะครับว่าการศึกษาของเราสร้าง(ให้ความรู้)คนออกมาเป็นอย่างไร เน้นหนักไปทางไหน //////////  

โจทย์ข้อนี้เคยถูกนำไปใช้กับคน 200 คน การศึกษา-ฐานะ ดี ถึงดีมาก
แต่ให้ตัวเลือกคำตอบเพียง  ก.เท่าทุน , ข.กำไร 1 บาท,  ค.กำไร 2 บาท
มีคนตอบ    กำไร 1 บาท ราว 35%  
                   กำไร 2 บาท ราว 45%
                   เท่าทุน          ราว 20%

 

 

 

Credit  http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K11087814/K11087814.html