ข่าวรับตรง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน สมัครด่วนมีทุนเฉพาะ 15 คนแรก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ 15 คนแรก ลงทะเบียนวันนี้รับทุนการศึกษา- International Program รับทุน มูลค่า 27,000 บาท - หลักสูตรภาษาไทย รับทุน  มูลค่า 19,000 บาท

Read More

จุฬาฯ ประกาศคะแนนต่ำสุด TCAS รอบ 3 ทุกสาขา ใครลุ้นรอบ 3/2 เช็กเลย!!

จุฬาฯ ประกาศผลคะแนนต่ำสุด TCAS รอบ 3 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ รวม 131 สาขา นร. ชั่งใจสละสิทธิ์รอบ 3/1 เพื่อลุ้นรอบ 3/2 ลองเช็กเลย

Read More

วิเคราะห์ คะแนนรับตรงร่วม TCAS รอบ 3 ปี 2561 : จุฬาลงกรณ์

วิเคราะห์คะแนน รับตรง TCAS จุฬาฯ 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี อักษร นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

Read More

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 : ม.มหิดล 61

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงร่วม TCAS รอบที่ 3 จำนวน 1,976 คน  เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

Read More

ระเบียบเเละคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2561 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระเบียบการและคุณสมบัติ  รับตรง TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561

Read More

Update ระเบียบการ รับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์ 61

Update ระเบียบการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

Read More

รับตรงรอบ Admissions สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2561 ปิดรับ 17 เมษายน นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที่เปิดรับเช่น พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2561

Read More

มาแล้ว ประกาศผลวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมช่วงคะแนนสอบ

ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 พร้อม 

Read More

รับตรง รอบที่ 2 โครงการ มจธ.ราชบุรี พระจอมเกล้าธนบุรี 61 ปิดรับ 19 เมษา นี้

รอบที่ 2 โครงการ มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - วันที่ 19 เมษายน 2561

Read More

ด่วน สกอ.รับม.6/เทียบเท่าเข้าโครงการครูคืนถิ่น บรรจุ 4,195 อัตรา ปิดรับ 29 มี.ค.นี้

สกอ.เปิดรับเด็กม.6 หรือเทียบเท่าเข้าโครงการครูคืนถิ่น ผ่านทีแคสรอบ 2 ใน 164 หลักสูตร จาก สถาบันผลิต 44 แห่ง อัตราบรรจุ 4,195 คน ปิดรับสมัคร 29 มี.ค. นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษ ตามที่ สกอ. กำหนดจะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้อีก  จำนวน 210 ทุน

Read More

ด่วน รับตรง โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ 61 

ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของจังหวัดพังงาโดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาแพทยศาสตร์ 1 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 คน

Read More

รับตรง ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น ม.กรุงเทพ 2561

ทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง วันรับสมัคร :วันนี้ ถึง 20 เม.ย

Read More

รับตรง โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ม.วลัยลักษณ์ 61 รอบ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน"โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)" ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)และการสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

Read More

รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 15-30 มี.ค.61

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 15-30 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ลาดกระบัง 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 45 คน เปิดรับสมัครถึง 26 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)  รับสมัคร 14 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

Read More

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 จำนวน 2,050 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2,050 คน)  รับสมัคร 12 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

Read More

รับตรง โควตาพื้นที่ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปิดรับสมัคร 16 มีนาคม นี้

โครงการโควตาพื้นที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

Read More

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2561

Read More